Geschiedenis

Tientallen jaren geleden kwam de oudste van de vier gebroeders Proosten in aanraking met Pentjak Silat.

De andere broers waren actief in ander vechtsporten maar volgden al snel de oudste broer met het beoefenen van deze uit Indonesië afkomstige vechtsport.

Heden ten dagen behoort de school van de Gebroeders Proosten tot de oudste Pentjak Silat scholen in Nederland. In 2022 vieren wij het 45 jarige bestaan van onze school. 

De Setia-Hati stijl is ons onderwezen door één van de Grootmeesters, Bapak Hardjono.  

Hij is de grondlegger van de Pentjak Silat in Nederland.la

Wij willen dit stukje Indonesische cultuur voortzetten.

Het is niet onze cultuur, maar we vinden het van groot belang dat deze echte kunde blijft voortleven.

Met instemming van de oude meesters geven we de authentieke vechtstijl door aan de volgende generatie.

© SHO Venlo 2023